Kdo jsme?

Náš příběh začíná v roce 2017. Byli jsme dva a věděli jsme, že chceme dělat s jídlem. Z předchozích podnikání jsme už měli nějaké zkušenosti, ale gastronomie pro nás byla neprobádaným územím. Učili jsme se za pochodu a často se dostali do slepých uliček. Původně vedlejší projekt se utěšeně rozrůstal a záhy se stal naší posedlostí a hlavním zdrojem obživy a naše ostatní aktivity odsunul do pozadí. 

Ušli jsme dlouhou cestu, ale pořád vnímáme, že jsme teprve na začátku. Stále se učíme, stále objevujeme. Naše chutě se mění, ale láska k jídlu zůstává. 

 VÝROBA 

Výroba probíhá v Brně a Praze. Díky tomu jsme schopní pružněji reagovat na potřeby našich odběratelů. Inkubátor a zkušebnu nových produktů jsme si zřídili v Praze na Smíchově. Náš tým se rozrostl na 8 lidí a řadu externistů - profesionálů, se kterými spolupracujeme. 

Ke konci roku 2020 se nám podařilo navázat spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, která stále pokračuje a pomáhá nám zlepšovat naše výrobky. Splňujeme kritéria HACCP a procházíme každoroční revizí. 

 LOGISTIKA  

Využíváme profesionální chladící vozový park se vzdáleným přístupem k aktuální teplotě. Zavážíme zejména zdravé výživy, potraviny, kavárny, restaurace, internetové prodejce potravin a kancelářské objekty. Naše regiony jsou zejména Brno, Praha a Střední Čechy.